Richard Whiteman Solo piano at Jacob’s Steak House on 03/20/16